การพัฒนาตนเองให้มีความสุขอยู่เสมอ

โลกมีความก้าวหน้าและหมุนไปเรื่อยๆ มีผู้คนที่มีความรู้ความสามารถมากมาย ทำให้เราควรพัฒนาตนเองให้ทันผู้อื่น เพื่อที่จะสามารถทำงาน หรือใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข สำหรับแนวทางในการพัฒนาตนเอง มีดังนี้

1.เปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงเป็นทางเดียวที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น คนส่วนใหญ่ไม่ชอบและต่อต้านการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะเป็นแรงฉุดที่ทำให้คุณอยู่กับที่ ควรคิดถึงสิ่งที่จะได้รับเมื่อพัฒนาตนเองว่ามันมีผลดีแค่ไหนในอนาคต

2.เลิกหาข้อแก้ตัว ไม่ควรโทษว่าเป็นความผิดของคนหรือสิ่งต่างๆที่อยุ่รอบตัวเมื่อเจอปัญหา การกล่าวโทษหรือบ่นให้กับสิ่งต่างๆ นอกจากจะไม่ทำให้อะไรดีขึ้น แล้วยังทำให้ตัวเรามีความสุขน้อยลงด้วย เมื่อทำอะไรแล้วไม่เป็นตามที่หวังควรยอมรับความผิดพลาดด้วยตนเอง

3.เป็นแบบอย่างที่ดี ช่วยให้เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ ซึ่งยิ่งช่วยทำให้ชีวิตเราดียิ่งขึ้น ทำให้คุณรู้สึกว่ามีคนที่นับถือคุณอยู่ คอยดูคุณเป็นแบบอย่างที่ดีของพวกเขา

4.ให้อภัย เป็นเรื่องยากที่จะให้อภัยกับคนที่ทำให้เราเสียใจหรือผิดหวัง แต่แต่คนที่เจ็บปวดที่สุดก็คือตัวเราเอง เรียนรู้ที่จะปล่อยวางและให้อภัย เพื่อทำให้ตนเองมีความสุข ไม่จมอยู่กับความทุกข์

5.เป็นผู้ฟังที่ดี ทำชีวิตของเราให้ช้าลงบ้าง อย่ามัวแต่เร่งรีบจนเกินไป เลือกใส่ใจและรับฟัง เพื่อให้ไม่พลาดโอกาสสำคัญและความสุขในชีวิต

6.สร้างรอยยิ้มให้กับคนที่เรารัก เพิ่มความสุขในแต่และวันให้กับคนอื่น หาทำกิจกรรมทำร่วมกัน เช่น นัดพบปะพูดคุยเรื่องราวของตนเอง แล้วคุณจะพบว่าตัวคุณเองจะรู้สึกถึงความสุขนั้นมากกว่าใครๆ

สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการพัฒนาตนเอง คือ อย่าปล่อยให้ชีวิตตัวเราผ่านไปวันๆโดยไร้จุดหมาย ควรริเริ่มที่จะทำอะไรเพื่อตนเอง ด้วยการพัฒนาตนเองให้มีความสุขอยู่เสมอ หาอะไรทำเพิ่มเติม หรือออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆ เข้าสังคมใหม่ๆ และที่สำคัญยังทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปกับเราด้วย

Comments are closed.


WP Login